13 محصول
 • دانلود رایگان کتاب زاها حدید، انسان کوچک با رویاهای بزرگ

  رایگان
 • کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه دکتر مرتضی نیک فطرت چاپ چهارم

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  %20
 • کتاب گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه دکتر مرتضی نیک فطرت و فتانه اتباعی

  ۸۰,۰۰۰ تومان
  %20
 • کتاب درآمدی بر معماری ژاپن به کوشش دکتر مرتضی نیک فطرت و حسام عشقی صنعتی

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  %20
 • کتاب تادائو آندو در گفتگو با دانشجویان ترجمه دکتر مرتضی نیک فطرت و حسام عشقی صنعتی

  ۸۰,۰۰۰ تومان
  %20