کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

0 نفر
نویسنده :

مشخصات کتاب:

نام کتاب كتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
انتشارات انتشارات نوآور
نویسنده مهدی بیات حسن نوبهار
تعداد صفحات 232
سال و نوبت چاپ 1399

۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
%۱۰

قسمت هایی از کتاب كتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

مشخصات کتاب:

نام کتاب كتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
انتشارات انتشارات نوآور
نویسنده مهدی بیات حسن نوبهار
تعداد صفحات 232
سال و نوبت چاپ 1399

قسمت هایی از کتاب کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

معرفی کتاب كتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا بر مبنای تجربه چندین ساله مؤلفین در تالیف کتب نظام مهندسی و تدریس در آموزشگاه‌های معتبر سراسر کشور و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف داوطلبین تهیه شده است.

مقدمه‌ای از آزمون‌های نظام مهندسی و لزوم گرفتن پروانه اشتغال به کار مهندسی:

با توجه به افزایش تعداد متقاضیان دریافت پروانه نظام مهندسی طی سالیان اخیر که فرصت شغلی مناسبی را جهت مهندسین به عنوان حرفه دوم آنها فراهم کرده است سبب افزایش سطح سؤالات طراحی شده توسط سازمان و سختگیری ورود مهندسین به این عرصه را سبب گردیده است. ساختار آزمون بر مبنای پاسخ صحیح به ۵۰ درصد سؤالات توسط مهندسین بوده و این موضوع باعث افزایش کیفیت سؤالات سالیان اخیر در جهت کنترل و عدم ورود اکثریت شرکت‌کنندگان توسط طراحان سؤالات گردیده است.

معرفی کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری :

کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا بر مبنای تجربه چندین ساله مؤلفین کتب مهندسی بخصوص کتاب‌های مربوطه به نظام مهندسی و نیز تدریس در سالیان اخیر در موسسات معتبر به نگارش درآمده و هدف آن آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان در آزمون نظام مهندسی با نحوه طراحی سؤالات و تمرین تست‌زنی در کنار مطالعه می‌باشد.

شیوه نگارش کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری :

نوع سؤالات با توجه به مباحث جداگانه نظام مهندسی بصورت تفکیکی و به ترتیب صفحات مبحث می‌باشد. سعی گردیده تا کلیه نکات مورد بحث و مهم طی سؤالی استاندارد و با رعایت سطح آزمون به عنوان یک نکته و درس نیز ارائه گردد. کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری شامل آزمون نظارت و اجرا جهت مهندسین معماری و همچنین عمران و برخی مباحث عمومی آن می‌تواند مورد استفاده سایر مهندسین از جمله شهرسازی و ترافیک و تأسیسات قرار گیرد. پاسخ‌ها در انتهای سوالات هر مبحث آورده شده است تا مهندسین در ابتدا نسبت به مطالعه مبحث اقدام نموده و در ادامه نسبت به حل کردن تست‌ها اقدام نمایند.

لازم به یادآوری می‌باشد که جهت آشنایی با شرح و درس نکات و مطالعه تست‌های سالهای گذشته مهندسین گرامی می‌توانند سایر کتاب‌های مؤلفین این کتاب را از انتشارات نوآور تهیه نمایند.

فهرست مطالب کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

مقدمه

سوالات تألیفی قانون نظام‌ مهندسی مقررات ملی ساختمان

پاسخنامه سوالات تألیفی قانون نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان

سوالات تألیفی مبحث دوم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دوم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث سوم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث سوم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث چهارم مقـررات ملــی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث چهارم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث پنجم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث پنجم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث هفتم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث هفتم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث هشتم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث هشتم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث نهم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث نهم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث دهم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دهم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث یازدهم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث یازدهم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث دوازدهم مقـررات ملــی ســاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث دوازدهم مقـررات ملــی ســاختمـان

سوالات تألیفی مبحث سیزدهم مقــررات ملــی ســاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث سیزدهم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث چهاردهم مقــررات ملــی ســاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث چهاردهم مقــررات ملــی ســاختمــان

سوالات تألیفی مبحث پانزدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث پانزدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث شانزدهم مقــررات ملــی ســاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث شانزدهم مقــررات ملــی ســاختمــان

سوالات تألیفی مبحث هفدهم مقــررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث هفدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث هجدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث هجدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث نوزدهم مقــررات ملــی ســاختمــان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث نوزدهم مقــررات ملــی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث بیستم مقـررات ملــی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث بیستم مقـررات ملـی سـاختمـان

سوالات تألیفی مبحث بیست و یکم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث  بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

سوالات تألیفی مبحث بیست و دوم مقـررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

سوالات تألیفی راهنمای جوش واتصالات جوشی

پاسخنامه سوالات تألیفی راهنمای جوش واتصالات جوشی

سوالات تألیفی آزمون مباحث دوم تا  دوازدهم مقررات ملـی سـاختمـان

پاسخنامه سوالات تألیفی آزمون مباحث  دوم تا دوازدهم مقررات ملی ساختمان

سـوالات تـألیفی آزمـون مباحث ۱۳ تا  ۲۲ مقررات ملـی سـاختمـان وجوش

پاسخنامه سوالات تألیفی آزمون مباحث  ۱۳ تا ۲۲ مقررات ملی ساختمان و جوش

منابع و ماخذ کتاب سوالات تالیفی نظام مهندسی معماری

مشخصات کتاب کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

  • وزن 500 g

امتیاز و دیدگاه کاربران كتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…