انتشارات کتاب فکرنو نمایش بیشتر
%۲۰ کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
%۲۰۲۰,۰۰۰ 
۱۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
%۲۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب تفکر معمارانه: فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش نوشته‌ی: مایکل براون ترجمه دکتر سعید حقیر
کتاب تفکر معمارانه: فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش نوشته‌ی: مایکل براون ترجمه دکتر سعید حقیر
%۲۰۳۰,۰۰۰ 
۲۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی لیندا اشتگ،اگنس‌ون‌دن‌برگ، جودی‌دگروت
مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی لیندا اشتگ،اگنس‌ون‌دن‌برگ، جودی‌دگروت
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فضای پوچ تالیف رم کولهاس هال فاستر ترجمه محیا صادقی پور سروش محمدپور
کتاب فضای پوچ تالیف رم کولهاس هال فاستر ترجمه محیا صادقی پور سروش محمدپور
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب از آغاز تا آغاز… چگونه معمار شویم؟!
کتاب از آغاز تا آغاز… چگونه معمار شویم؟!
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب درآمدی بر روش تحقیق در معماری تالیف شاهین حیدری
کتاب درآمدی بر روش تحقیق در معماری تالیف شاهین حیدری
%۲۰۶۰,۰۰۰ 
۴۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در طراحی مسکن ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در طراحی مسکن ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری نوشته‌ی استیون هال، یوهانی پالاسما، آلبرت و پرز گومز/ رنگی/ چاپ پنجم
پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری نوشته‌ی استیون هال، یوهانی پالاسما، آلبرت و پرز گومز/ رنگی/ چاپ پنجم
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب نظریه‌ها و مانیفست‌های معماری معاصر تالیف چارلز جنکز و کارل کروپف ترجمه احسان حنیف
کتاب نظریه‌ها و مانیفست‌های معماری معاصر تالیف چارلز جنکز و کارل کروپف ترجمه احسان حنیف
%۲۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ مرلوپونتی برای معماران نوشته: جاناتان هیل
مرلوپونتی برای معماران نوشته: جاناتان هیل
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب داستان پست مدرنیسم تالیف چارلز جنکز ترجمه احسان حنیف
کتاب داستان پست مدرنیسم تالیف چارلز جنکز ترجمه احسان حنیف
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب دیجیتال فبریکیشن تالیف نیک دان ترجمه گلناز نوری
کتاب دیجیتال فبریکیشن تالیف نیک دان ترجمه گلناز نوری
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه معماری تالیف ساول فیشر ترجمه مهدی محمدی حسین رهنما
کتاب فلسفه معماری تالیف ساول فیشر ترجمه مهدی محمدی حسین رهنما
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر ساختمان تالیف یوهانی پالاسما، پیتر زومتور، گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت احسان بیطرف
کتاب اتمسفر ساختمان تالیف یوهانی پالاسما، پیتر زومتور، گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت احسان بیطرف
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فوکو برای معماران نوشته‌ی: گوردانا فونتانا-جیوستی
کتاب فوکو برای معماران نوشته‌ی: گوردانا فونتانا-جیوستی
%۲۰۴۰,۰۰۰ 
۳۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در طراحی فضا ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در طراحی فضا ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب انرژی طبیعی و معماری بومی تالیف حسن فتحی ترجمه روهید نوین‌روز
کتاب انرژی طبیعی و معماری بومی تالیف حسن فتحی ترجمه روهید نوین‌روز
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب هایدگر برای معماران تالیف آدام شار ترجمه مرتضی نیک‌فطرت
کتاب هایدگر برای معماران تالیف آدام شار ترجمه مرتضی نیک‌فطرت
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب پیتر آیزنمن در گفتگو با معماران و فیلسوفان تالیف ولادان دیوکیچ و پیتار بویانیچ ترجمه احسان حنیف
کتاب پیتر آیزنمن در گفتگو با معماران و فیلسوفان تالیف ولادان دیوکیچ و پیتار بویانیچ ترجمه احسان حنیف
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب جامعه‌شناسی تاریخی مکان تالیف شروین وکیلی
کتاب جامعه‌شناسی تاریخی مکان تالیف شروین وکیلی
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب بوردیو برای معماران نوشته: هلنا وبستر
کتاب بوردیو برای معماران نوشته: هلنا وبستر
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده همه
%۱۰ راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
%۱۰۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
کتاب استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
%۱۰۲۷۹,۰۰۰ 
۲۵۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب نظریه های معماری : چهارده نویسنده کلیدی از باستان تاکنون تالیف امیر بانی مسعود
کتاب نظریه های معماری : چهارده نویسنده کلیدی از باستان تاکنون تالیف امیر بانی مسعود
%۲۰۷۶,۰۰۰ 
۶۱,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
%۲۰۲۰,۰۰۰ 
۱۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب سازه در معماری محمود گلابچی
کتاب سازه در معماری محمود گلابچی
%۱۰۳۸,۰۰۰ 
۳۴,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری تالیف محمدرضا سلطاندوست
کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری تالیف محمدرضا سلطاندوست
%۱۰۸۴,۰۰۰ 
۷۵,۶۰۰ تومان
%۱۰ کتاب معماری ایرانی تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
کتاب معماری ایرانی تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
%۱۰۳۴,۰۰۰ 
۳۰,۶۰۰ تومان
%۲۰ کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
%۱۰۶۰,۰۰۰ 
۵۴,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زیبایی شناسی در معماری تالیف یورگ کورت گروتر ترجمه جهانشاه پاکزاد
کتاب زیبایی شناسی در معماری تالیف یورگ کورت گروتر ترجمه جهانشاه پاکزاد
%۱۰۷۵,۰۰۰ 
۶۷,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب فضا زمان معماری تالیف زیگفروید گیدیون ترجمه منوچهر مزینی
کتاب فضا زمان معماری تالیف زیگفروید گیدیون ترجمه منوچهر مزینی
%۱۰۳۸,۰۰۰ 
۳۴,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم تالیف امیر بانی مسعود
کتاب معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم تالیف امیر بانی مسعود
%۱۰۱۴۷,۰۰۰ 
۱۳۲,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
%۲۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
۶۲,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب هنر رنگ تالیف یوهانس ایتن ترجمه عربعلی شروه
کتاب هنر رنگ تالیف یوهانس ایتن ترجمه عربعلی شروه
%۱۰۸۵,۰۰۰ 
۷۶,۵۰۰ تومان
%۱۰ از زمان و معماری منوچهر مزینی
از زمان و معماری منوچهر مزینی
%۱۰۶۸,۵۰۰ 
۶۱,۶۵۰ تومان
%۱۰ کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
%۱۰۶۵,۰۰۰ 
۵۸,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
%۱۰۴۵,۰۰۰ 
۴۰,۵۰۰ تومان
انتشارات علم معمار نمایش بیشتر
%۲۰ کتاب رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور تالیف پیتر زومتور ترجمه مرتضی نیک فطرت و سیده صدیقه میرگذار
کتاب رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور تالیف پیتر زومتور ترجمه مرتضی نیک فطرت و سیده صدیقه میرگذار
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب حس وحدت تالیف نادر اردلان و لاله بختیار ترجمه ونداد جلیلی
کتاب حس وحدت تالیف نادر اردلان و لاله بختیار ترجمه ونداد جلیلی
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم تالیف یان گل و برجیت سوار ترجمه مصطفی بهزادفر و محمد رضایی و احمد رضایی
کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم تالیف یان گل و برجیت سوار ترجمه مصطفی بهزادفر و محمد رضایی و احمد رضایی
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب شهر انسانی تالیف یان گل ترجمه علی غفاری و لیلا غفاری
کتاب شهر انسانی تالیف یان گل ترجمه علی غفاری و لیلا غفاری
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
کتاب از صفحه تا صحنه تالیف رزمری اینگهام ترجمه پیام فروتن
کتاب از صفحه تا صحنه تالیف رزمری اینگهام ترجمه پیام فروتن
۳۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران تالیف وحید قبادیان
کتاب سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران تالیف وحید قبادیان
%۲۰۱۵۰,۰۰۰ 
۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد دوم تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد دوم تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب نامه‌ای به یک معمار جوان تالیف الکساندر ان تومبازیس ترجمه احسان طایفه
کتاب نامه‌ای به یک معمار جوان تالیف الکساندر ان تومبازیس ترجمه احسان طایفه
%۱۰۲۲,۰۰۰ 
۱۹,۸۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب ایده و خلاقیت در معماری ایرانی تالیف احسان طایفه
کتاب ایده و خلاقیت در معماری ایرانی تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۵۰,۰۰۰ 
۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب روانشناسی معماری تالیف فاطمه اسمیت معمار
کتاب روانشناسی معماری تالیف فاطمه اسمیت معمار
%۱۰۳۳,۰۰۰ 
۲۹,۷۰۰ تومان
%۱۰ کتاب پارادایم‌های مساله در معماری تالیف مسعود ناری قمی
کتاب پارادایم‌های مساله در معماری تالیف مسعود ناری قمی
%۱۰۳۵,۰۰۰ 
۳۱,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب طراحی داخلی چیست تالیف گریم بروکر و سالی استون ترجمه حمیدرضا انصاری و سید یحیی اسلامی
کتاب طراحی داخلی چیست تالیف گریم بروکر و سالی استون ترجمه حمیدرضا انصاری و سید یحیی اسلامی
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب آموزش جامع نرم افزار تری دی اس مکس ۳ds Max تالیف امیر کنعانی
کتاب آموزش جامع نرم افزار تری دی اس مکس ۳ds Max تالیف امیر کنعانی
%۱۰۲۳,۰۰۰ 
۲۰,۷۰۰ تومان
%۲۰ کتاب روند شکل‌گیری فرم تالیف فرشید موسوی ترجمه فرناز نظری و میلاد میانجی
کتاب روند شکل‌گیری فرم تالیف فرشید موسوی ترجمه فرناز نظری و میلاد میانجی
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب طراحی در معماری داخلی تالیف احسان طایفه
کتاب طراحی در معماری داخلی تالیف احسان طایفه
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب طراحی شهری و مسکن مقدمه‌ای بر طراحی سایت‌های مسکونی تالیف مایک بیدلف ترجمه سمانه محمدی و ساره نجوا
کتاب طراحی شهری و مسکن مقدمه‌ای بر طراحی سایت‌های مسکونی تالیف مایک بیدلف ترجمه سمانه محمدی و ساره نجوا
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب کامران دیبا ساختمان‌ها و پروژه‌ها ترجمه ونداد جلیلی
کتاب کامران دیبا ساختمان‌ها و پروژه‌ها ترجمه ونداد جلیلی
%۱۰۲۵,۰۰۰ 
۲۲,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زیبایی شناسی تالیف علی اصغر ملک افضلی
کتاب زیبایی شناسی تالیف علی اصغر ملک افضلی
%۱۰۱,۵۰۰ 
۱,۳۵۰ تومان
%۱۰ کتاب مبانی نظری معماری تالیف سید غلامرضا اسلامی
کتاب مبانی نظری معماری تالیف سید غلامرضا اسلامی
%۱۰۴۵,۰۰۰ 
۴۰,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فضا تالیف مهدی علیرضایی و سمیه ابراهیمی
کتاب معماری فضا تالیف مهدی علیرضایی و سمیه ابراهیمی
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب مسکن اجتماعی تالیف سید مجید مفیدی شمیرانی و حدیثه کامران کسمائی و محمدرضا مفیدی
کتاب مسکن اجتماعی تالیف سید مجید مفیدی شمیرانی و حدیثه کامران کسمائی و محمدرضا مفیدی
%۱۰۱۹,۵۰۰ 
۱۷,۵۵۰ تومان
%۲۰ کتاب ساختمان‌ها با من حرف می‌زنند تالیف عیسی حجت
کتاب ساختمان‌ها با من حرف می‌زنند تالیف عیسی حجت
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب استادیوم فرح‌آباد تهران (تختی) تالیف جهانگیر درویش
کتاب استادیوم فرح‌آباد تهران (تختی) تالیف جهانگیر درویش
%۱۰۷۸,۰۰۰ 
۷۰,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب بازنمون طراحی شهری تالیف امیلی تلن ترجمه مصطفی بهزادفر آرمان میرزاخانی
کتاب بازنمون طراحی شهری تالیف امیلی تلن ترجمه مصطفی بهزادفر آرمان میرزاخانی
%۲۰۶۰,۰۰۰ 
۴۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری در دل ماست تالیف عیسی حجت
کتاب معماری در دل ماست تالیف عیسی حجت
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب فراروند برنامه ریزی و طراحی معماری تالیف علی اصغر ملک افضلی
کتاب فراروند برنامه ریزی و طراحی معماری تالیف علی اصغر ملک افضلی
%۱۰۳,۰۰۰ 
۲,۷۰۰ تومان
%۱۰ کتاب گابریل گورکیان تالیف الیزابت ویتو ترجمه ماندانا یزدان‌شناس هاشمی
کتاب گابریل گورکیان تالیف الیزابت ویتو ترجمه ماندانا یزدان‌شناس هاشمی
%۱۰۳۹,۵۰۰ 
۳۵,۵۵۰ تومان
مشاهده همه
%۲۰ گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی لیندا اشتگ،اگنس‌ون‌دن‌برگ، جودی‌دگروت
مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی لیندا اشتگ،اگنس‌ون‌دن‌برگ، جودی‌دگروت
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ مرلوپونتی برای معماران نوشته: جاناتان هیل
مرلوپونتی برای معماران نوشته: جاناتان هیل
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۱۰ الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
%۱۰۶۵,۰۰۰ 
۵۸,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم تالیف یان گل و برجیت سوار ترجمه مصطفی بهزادفر و محمد رضایی و احمد رضایی
کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم تالیف یان گل و برجیت سوار ترجمه مصطفی بهزادفر و محمد رضایی و احمد رضایی
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب بعد پنهان تالیف ادوارد تی هال ترجمه منوچهر طبیبیان
کتاب بعد پنهان تالیف ادوارد تی هال ترجمه منوچهر طبیبیان
%۱۰۲۳,۰۰۰ 
۲۰,۷۰۰ تومان
%۱۰ از زمان و معماری منوچهر مزینی
از زمان و معماری منوچهر مزینی
%۱۰۶۸,۵۰۰ 
۶۱,۶۵۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در تحلیل شهری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در تحلیل شهری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ سیمای شهر اثرکوین لینچ ترجمه منوچهر مزینی
سیمای شهر اثرکوین لینچ ترجمه منوچهر مزینی
%۱۰۳۵,۰۰۰ 
۳۱,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب محیط‌های پاسخده تالیف ای ین بنتلی ترجمه مصطفی بهزاد فر
کتاب محیط‌های پاسخده تالیف ای ین بنتلی ترجمه مصطفی بهزاد فر
%۱۰۵۸,۰۰۰ 
۵۲,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب مفهوم سکونت تالیف کریستیان نوربری شولتز ترجمه محمود امیر یاراحمدی
کتاب مفهوم سکونت تالیف کریستیان نوربری شولتز ترجمه محمود امیر یاراحمدی
%۱۰۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی تالیف جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده
کتاب تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی تالیف جیمز موریس ترجمه راضیه رضازاده
%۱۰۸۲,۰۰۰ 
۷۳,۸۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جلد اول تالیف جهانشاه پاکزاد
کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جلد اول تالیف جهانشاه پاکزاد
%۱۰۹۵,۰۰۰ 
۸۵,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زندگی میان ساختمان‌ها تالیف یان گل ترجمه علی اکبری و فرشته کرمیان و نسترن محرابی
کتاب زندگی میان ساختمان‌ها تالیف یان گل ترجمه علی اکبری و فرشته کرمیان و نسترن محرابی
%۱۰۲۸,۰۰۰ 
۲۵,۲۰۰ تومان
%۱۰ معماری اسلامی نوشته‌ی روبرت هیلن برند ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی
معماری اسلامی نوشته‌ی روبرت هیلن برند ترجمه باقر آیت الله زاده شیرازی
%۱۰۱۲۰,۰۰۰ 
۱۰۸,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با مرمت ابنیه تالیف سیدحسام‌الدین طبیبیان
کتاب آشنایی با مرمت ابنیه تالیف سیدحسام‌الدین طبیبیان
۳۴,۸۰۰ 
۳۱,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تاکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری تالیف زهره عبدی دانشپور
کتاب درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تاکید ویژه بر برنامه‌ریزی شهری تالیف زهره عبدی دانشپور
%۱۰۳۵,۰۰۰ 
۳۱,۵۰۰ تومان
%۱۰ مصالح و ساختمان نوشته‌ی سام فروتنی
مصالح و ساختمان نوشته‌ی سام فروتنی
%۱۰۸۵,۰۰۰ 
۷۶,۵۰۰ تومان
%۱۰ اهل کجا هستیم؟ (هویت بخشی به بافت های مسکونی)
اهل کجا هستیم؟ (هویت بخشی به بافت های مسکونی)
%۱۰۵۹,۵۰۰ 
۵۳,۵۵۰ تومان
%۱۰ کتاب زیبایی شناسی تالیف علی اصغر ملک افضلی
کتاب زیبایی شناسی تالیف علی اصغر ملک افضلی
%۱۰۱,۵۰۰ 
۱,۳۵۰ تومان
%۱۰ کتاب طراحی شهری برای قرن شهری تالیف لنس جی براون و دیوید دیکسون و الیور گیلهم ترجمه سید حسین بحرینی
کتاب طراحی شهری برای قرن شهری تالیف لنس جی براون و دیوید دیکسون و الیور گیلهم ترجمه سید حسین بحرینی
%۱۰۸۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد
کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد
%۱۰۷۵,۰۰۰ 
۶۷,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب مبانی برنامه ریزی شهری تالیف اسماعیل شیعه
کتاب مبانی برنامه ریزی شهری تالیف اسماعیل شیعه
%۱۰۳۲,۰۰۰ 
۲۸,۸۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تئوری مرمت تالیف سزاره برندی ترجمه پیروز حناچی
کتاب تئوری مرمت تالیف سزاره برندی ترجمه پیروز حناچی
%۱۰۶,۰۰۰ 
۵,۴۰۰ تومان
%۱۰ کتاب کارگاه برنامه ریزی شهری تالیف اسماعیل شیعه
کتاب کارگاه برنامه ریزی شهری تالیف اسماعیل شیعه
%۱۰۱۵,۰۰۰ 
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان ساخت تالیف دیوید چپمن ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان
کتاب آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان ساخت تالیف دیوید چپمن ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان
%۱۰۱۵,۰۰۰ 
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زبان دکتری تالیف محمد اصفهانی
کتاب زبان دکتری تالیف محمد اصفهانی
%۱۰۱۲۵,۰۰۰ 
۱۱۲,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جلد دوم تالیف جهانشاه پاکزاد
کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جلد دوم تالیف جهانشاه پاکزاد
%۱۰۴۸,۰۰۰ 
۴۳,۲۰۰ تومان
%۱۰ هنر و معماری اسلامی نوشته‌ی روبرت هیلن برند
هنر و معماری اسلامی نوشته‌ی روبرت هیلن برند
%۱۰۳۹,۵۰۰ 
۳۵,۵۵۰ تومان
کتاب های محبوب
%۲۰ کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
%۲۰۲۰,۰۰۰ 
۱۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور تالیف پیتر زومتور ترجمه مرتضی نیک فطرت و سیده صدیقه میرگذار
کتاب رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور تالیف پیتر زومتور ترجمه مرتضی نیک فطرت و سیده صدیقه میرگذار
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۱۰ راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فضای پوچ تالیف رم کولهاس هال فاستر ترجمه محیا صادقی پور سروش محمدپور
کتاب فضای پوچ تالیف رم کولهاس هال فاستر ترجمه محیا صادقی پور سروش محمدپور
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر ساختمان تالیف یوهانی پالاسما، پیتر زومتور، گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت احسان بیطرف
کتاب اتمسفر ساختمان تالیف یوهانی پالاسما، پیتر زومتور، گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت احسان بیطرف
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
%۲۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
%۱۰۶۰,۰۰۰ 
۵۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری نوشته‌ی استیون هال، یوهانی پالاسما، آلبرت و پرز گومز/ رنگی/ چاپ پنجم
پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری نوشته‌ی استیون هال، یوهانی پالاسما، آلبرت و پرز گومز/ رنگی/ چاپ پنجم
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
۶۲,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
گفتگو با میس وندر روهه مویسس پونته ترجمه مرتضی نیک فطرت فتانه اتباعی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب داستان پست مدرنیسم تالیف چارلز جنکز ترجمه احسان حنیف
کتاب داستان پست مدرنیسم تالیف چارلز جنکز ترجمه احسان حنیف
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب حس وحدت تالیف نادر اردلان و لاله بختیار ترجمه ونداد جلیلی
کتاب حس وحدت تالیف نادر اردلان و لاله بختیار ترجمه ونداد جلیلی
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
%۱۰۱۲,۰۰۰ 
۱۰,۸۰۰ تومان
%۲۰ کتاب از آغاز تا آغاز… چگونه معمار شویم؟!
کتاب از آغاز تا آغاز… چگونه معمار شویم؟!
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان
%۱۰ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
%۱۰۲۸,۰۰۰ 
۲۵,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
%۱۰۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
%۱۰ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) وزارت مسکن
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) وزارت مسکن
%۱۰۲۲,۰۰۰ 
۱۹,۸۰۰ تومان
%۱۰ مبحث شانزدهم ویرایش ۹۶ مقررات ملی ساختمان(تاسیسات بهداشتی) وزارت مسکن
مبحث شانزدهم ویرایش ۹۶ مقررات ملی ساختمان(تاسیسات بهداشتی) وزارت مسکن
%۱۰۲۲,۰۰۰ 
۱۹,۸۰۰ تومان
%۱۰ مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل (ویرایش ۱۳۹۵) وزارت مسکن
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل (ویرایش ۱۳۹۵) وزارت مسکن
%۱۰۱۲,۰۰۰ 
۱۰,۸۰۰ تومان
%۱۰ مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) (ویرایش ۱۳۹۶) وزارت مسکن
%۱۰۱۱,۰۰۰ 
۹,۹۰۰ تومان
%۱۰ کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب تالیف دکتر وحید قبادیان
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب تالیف دکتر وحید قبادیان
%۱۰۴۸,۰۰۰ 
۴۳,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
%۱۰۴۵,۰۰۰ 
۴۰,۵۰۰ تومان
%۱۰ مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (ویرایش ۱۳۹۶) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (ویرایش ۱۳۹۶) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
%۱۰۲۲,۰۰۰ 
۱۹,۸۰۰ تومان
کتاب های پرفروش
%۱۰ راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (ویرایش ۱۳۹۰) مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
کتاب معمـاری و انفصال تالیف برنارد چومی ترجمه حسام عشقی صنعتی مرتضی نیک فطرت
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
کتاب درک رفتار سازه ها محمود گلابچی
%۱۰۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
کتاب استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
%۱۰۲۷۹,۰۰۰ 
۲۵۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب نظریه های معماری : چهارده نویسنده کلیدی از باستان تاکنون تالیف امیر بانی مسعود
کتاب نظریه های معماری : چهارده نویسنده کلیدی از باستان تاکنون تالیف امیر بانی مسعود
%۲۰۷۶,۰۰۰ 
۶۱,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
کتاب احساسی از تاریخ تالیف پیتر زومتور و ماری لندینگ ترجمه مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی
%۲۰۲۰,۰۰۰ 
۱۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب سازه در معماری محمود گلابچی
کتاب سازه در معماری محمود گلابچی
%۱۰۳۸,۰۰۰ 
۳۴,۲۰۰ تومان
%۱۰ کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری تالیف محمدرضا سلطاندوست
کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری تالیف محمدرضا سلطاندوست
%۱۰۸۴,۰۰۰ 
۷۵,۶۰۰ تومان
%۱۰ کتاب معماری ایرانی تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
کتاب معماری ایرانی تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
%۱۰۳۴,۰۰۰ 
۳۰,۶۰۰ تومان
%۲۰ کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
کتاب پلان و مقطع تالیف محمد پیرداوری
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند تالیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی
%۱۰۶۰,۰۰۰ 
۵۴,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زیبایی شناسی در معماری تالیف یورگ کورت گروتر ترجمه جهانشاه پاکزاد
کتاب زیبایی شناسی در معماری تالیف یورگ کورت گروتر ترجمه جهانشاه پاکزاد
%۱۰۷۵,۰۰۰ 
۶۷,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب فضا زمان معماری تالیف زیگفروید گیدیون ترجمه منوچهر مزینی
کتاب فضا زمان معماری تالیف زیگفروید گیدیون ترجمه منوچهر مزینی
%۱۰۳۸,۰۰۰ 
۳۴,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
%۲۰۴۵,۰۰۰ 
۳۶,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم تالیف امیر بانی مسعود
کتاب معماری غرب ریشه‌ها و مفاهیم تالیف امیر بانی مسعود
%۱۰۱۴۷,۰۰۰ 
۱۳۲,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
کتاب زبان اسکیس تالیف مهندس محمد پیرداوری به همراه دی وی دی تصویری
%۲۰۹۰,۰۰۰ 
۷۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
%۲۰۵۰,۰۰۰ 
۴۰,۰۰۰ تومان
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
کتاب محاط در محیط تالیف آزاده شاهچراغی و علیرضا بندرآباد
۶۲,۵۰۰ تومان
%۱۰ کتاب هنر رنگ تالیف یوهانس ایتن ترجمه عربعلی شروه
کتاب هنر رنگ تالیف یوهانس ایتن ترجمه عربعلی شروه
%۱۰۸۵,۰۰۰ 
۷۶,۵۰۰ تومان
%۱۰ از زمان و معماری منوچهر مزینی
از زمان و معماری منوچهر مزینی
%۱۰۶۸,۵۰۰ 
۶۱,۶۵۰ تومان
%۱۰ کتاب بعد پنهان تالیف ادوارد تی هال ترجمه منوچهر طبیبیان
کتاب بعد پنهان تالیف ادوارد تی هال ترجمه منوچهر طبیبیان
%۱۰۲۳,۰۰۰ 
۲۰,۷۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
کتاب زبان عمومی تالیف محمد اصفهانی
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری ترجمه: دکتر شادی عزیزی
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد سوم تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
الفبای روانشناسی محیط برای طراحان تالیف: جهانشاه پاکزاد
%۱۰۶۵,۰۰۰ 
۵۸,۵۰۰ تومان
%۲۰ کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف احسان طایفه
%۲۰۱۰۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
کتاب اتمسفر معمارانه تالیف کریستین بورچ و یوهانی پالاسما و گرنوت بومه ترجمه مرتضی نیک فطرت
%۲۰۲۵,۰۰۰ 
۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
کتاب شعر فضا تالیف تادائو آندو ترجمه محمد رضا شیرازی
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان

مقالات و اخبار