پیشنهادهای شگفت انگیز
کتاب های ویژه
%۱۰ کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
کتاب نویفرت ۲۰۲۰ ترجمه حسین مظفری ترشیزی و طیبه پرهیزکار
%۱۰۹۸,۰۰۰ 
۸۸,۲۰۰ تومان
%۲۰ کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
کتاب معماری فرم تالیف مهندس محمد پیرداوری
%۲۰۱۵۰,۰۰۰ 
۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
کتاب آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب تالیف دکتر حامد کامل نیا و دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد
%۲۰۸۰,۰۰۰ 
۶۴,۰۰۰ تومان
کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
کتاب آشنایی با معماری جهان تالیف ابراهیم زارعی
۴۵,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت تالیف بابک رستمی قراگزلو
کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت تالیف بابک رستمی قراگزلو
%۱۰۱۴۷,۰۰۰ 
۱۳۲,۳۰۰ تومان
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول  تالیف دکتر احسان طایفه
کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد اول تالیف دکتر احسان طایفه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ کتاب فلسفه برای معماران  نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
کتاب فلسفه برای معماران نوشته‌ی: برانکو میتروویچ
%۲۰۷۰,۰۰۰ 
۵۶,۰۰۰ تومان
کتاب تایم سیور استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
کتاب تایم سیور استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا تالیف جوزف دچیارا و جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه امیرحسین سیفی و محمدرضا بیات
۴۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ کتاب معماری ایرانی  تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
کتاب معماری ایرانی تقریر محمد کریم پیرنیا تالیف دکتر غلامحسین معماریان
%۱۰۳۴,۰۰۰ 
۳۰,۶۰۰ تومان
%۲۰ کتاب تاخر تالیف پیتر آیزنمن،الیزا ایتوربه ترجمه مرتضی نیک فطرت حسام عشقی صنعتی
کتاب تاخر تالیف پیتر آیزنمن،الیزا ایتوربه ترجمه مرتضی نیک فطرت حسام عشقی صنعتی
%۲۰۳۵,۰۰۰ 
۲۸,۰۰۰ تومان